-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Daerah yang Ditaklukkan Umat Islam sebelum Munculnya Dajjal

Kamis, 09 November 2023 | 11/09/2023 10:46:00 PM WIB Last Updated 2023-11-09T15:46:53Z
Ilustrasi daerah yang ditaklukkan umat Islam sebelum munculnya Dajjal. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto


LIPUTANNTB.net  -  Umat Islam akan menghadapi peperangan akhir zaman sebelum datangnya Dajjal sebagai salah satu tanda kiamat. Pada waktu itu, kemenangan berada di tangan muslim dan beberapa daerah berhasil ditaklukkan.


Hal tersebut diterangkan dalam sebuah hadits shahih yang termuat dalam kitab Shahih Muslim. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dari Nafi' bin Utbah RA, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa umat Islam akan memerangi Jazirah Arab, Persia, dan Romawi.


Dalam peperangan itu, Allah SWT menaklukkan tiga daerah tersebut untuk umat Islam. Pada akhir hadits dikatakan, Romawi akan menjadi daerah yang berhasil ditaklukkan umat Islam sebelum munculnya Dajjal.


Menurut penjelasan dalam 'Asyarah Yantazhiruhal 'Aalam 'Indal Muslimin wal Yahuud wan Nashaara karya Manshur Abdul Hakim, kemenangan-kemenangan atas wilayah tersebut terjadi pada masa al-Mahdi sebelum munculnya Dajjal, walaupun sebagian terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin serta pemerintahan setelahnya. Konteks hadits ini membahas tentang akhir zaman, yakni zaman Dajjal dan al-Mahdi.


Berikut bunyi hadits selengkapnya,


Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dari Nafi' bin 'Utbah RA: Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, lalu ada suatu kaum menghadap Nabi SAW dari arah barat Madinah. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu. Mereka menemui beliau di suatu bukit. Mereka berdiri, sedangkan Rasulullah SAW duduk.


Kata Nafi', aku berkata kepada diriku sendiri, "Datangilah mereka, kemudian berdirilah di antara mereka dan beliau agar mereka tidak dapat membunuh beliau dari belakang." Kemudian aku berkata, "Barangkali beliau berbicara dengan mereka."


Setelah mendatangi mereka, aku berdiri di antara mereka dan beliau. Aku ingat empat kalimat dari beliau sambil kuhitung dengan tanganku, yaitu beliau bersabda,


"Kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah 'Azza wa Jalla akan menaklukkannya. Kalian juga akan memerangi Persia, lalu Allah 'Azza wa Jalla akan menaklukkannya. Setelah itu, kalian akan memerangi bangsa Romawi, lalu Allah 'Azza wa Jalla akan menaklukkannya. Kalian juga akan memerangi Dajjal, lalu Allah 'Azza wa Jalla akan menaklukkannya."


Kata Jabir, kemudian Nafi' berkata, "Wahai Jabir, kami kira Dajjal tidak akan keluar hingga bangsa Romawi ditaklukkan."


Munculnya Dajjal sebelum Kiamat


Munculnya Dajjal merupakan tanda kiamat besar. Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi al-Fitan wa Al-Malahim menukil sebuah hadits yang menyebut bahwa Dajjal akan muncul di sebuah tempat yang bernama Khurasan.


Rasulullah SAW bersabda,


"Sesungguhnya, Dajjal muncul dari bumi di sebelah timur yang bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum yang wajahnya laksana perisai yang ditempa." (HR Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi menyatakan shahih)


Dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash RA dikatakan, Dajjal memiliki mata yang buta sebelah. Rasulullah SAW bersabda,


"Setiap Nabi pasti akan menggambarkan ciri-ciri Dajjal untuk umatnya dan aku akan menggambarkan sifatnya untuk kalian yang belum digambarkan oleh seorang pun sebelumku. Sesungguhnya, Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah SWT tidak buta sebelah matanya." (HR Ahmad dalam Al-Musnad dan dishahihkan oleh Ahmad Syakir)


Adapun, menurut riwayat Anas RA, Dajjal disebut akan muncul dari tengah-tengah Yahudi Isfahan. Rasulullah SAW bersabda,


"Dajjal muncul dari tengah-tengah Yahudi Isfahan bersama 70.000 orang Yahudi yang mengenakan mahkota." (HR Ahmad)


Rasulullah SAW dalam hadits yang lain menyebut bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar di akhir zaman. Untuk itu, beliau menganjurkan umatnya agar berlindung kepada Allah SWT dari fitnah Dajjal.


Wallahu a'lam.

DetikHikmah 

×
Berita Terbaru Update